Statsfængslet Nordfalster

Direktoratet for Kriminalforsorgen opfører sit nye lukkede fængsel på ialt 34.896 m2 med plads til ca. 250 indsatte på et 17 ha stort areal ved Gundslev på Nordfalster. Det nye fængsel erstatter det 150 år gamle Vridsløse Statsfængsel. Fængslet får 250-300 permanente statslige arbejdspladser. Storentreprisen på ca. 24.000 m2 omfatter 6 råhuse i 1-2 etager med delvis kælder – 4 normalafdelinger, 1 særafdeling, 1 besøgsafdeling samt blandt andet en indre perimetermur.

Fængslet er disponeret som en landsby i et stjerneformet anlæg og kommer til at bestå af 10 bygninger, fodboldbane, kulturhus, forretninger og landbrug omgivet af en 6 meter høj og 1,5 kilometer lang mur.

SP Bitum Udfører for LM BYG A/S ca. 2500 m2 vandtætningsmembran i 2015

KLIENT