Niels Bohr-bygningen

Niels Bohr Bygningen er et nyt laboratorie- og undervisningsbyggeri på i alt ca. 52.000 m2. Bygningen bliver en del af Vidensbydelen Nørre Campus, hvor hovedparten af Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultets aktiviteter er samlet.

Byggeriet opføres i to bygningsafsnit på hver sin side af Jagtvej, dels i Universitetsparken og dels i et erhvervsområde på den anden side. De to afsnit forbindes på tværs af Jagtvej ved at etablere en skywalk i 3. sals højde samt en subwalk under Jagtvej, der kan benyttes af offentligheden. Byggeriet bliver første hjørnesten i den udbygning af universitetets aktiviteter, som sandsynligvis skal ske i de kommende år i det tidligere erhvervsområde.

Man kan se billeder af byggeproduktets udvikling fra før udgravningen til nu i billedkarrusellen øverst på denne side.

SP Bitum  – for Aarsleff A/S ca. 8000 m2 vandtætningsmembran i 2015 på kældervægge.

KLIENT