Gødstrup Sygehus

GØDSTRUP SYGEHUS

Gødstrup Sygehus, (også kaldet Det Nye Hospital i Vest, DNV-Gødstrup) er et fremtidig supersygehus beliggende i landsbyen Gødstrup umiddelbart nordvest for Herning. Hospitalsprojektet er en del af en større omlægning af den regionale hospitalsdrift, hvor formålet er, at Gødstrup Sygehus skal varetage regionale specialer og hovedfunktioner for ca. 250.000 borgere i den vestlige del af Region Midtjylland geografisk svarende til det tidligere Ringkøbing Amt. I regionens øvrige dele samles specialer og hovedfunktioner for knap 1 mio. borgere gennem hospitalsudvidelser på Aarhus Universitetshospital, Skejby Sygehus (Østjylland) og Hospitalsenhed Midt i Viborg (Midtjylland). Gødstrup Sygehus skal erstatte regionshospitalerne i Holstebro og Herning, som i dag indgår i Hospitalsenheden Vest. Hospitalsdriften i Herning og Holstebro fortsætter dog, indtil det nye hospital står færdigt. Det første spadestik blev taget 25. september 2012 Lokalt har hospitalets formål med at være akuthospital for et betragteligt geografisk område på 5.000 km2 været omdiskuteret.

Patienter fra den nordvestlige del af regionen frygter, at placeringen vil give en længere transporttid mellem deres hjem og hospitalet. Som en protest mod beslutningen om det nye hospital i Gødstrup og den deraf følgende fremtidige lukning af Regionshospitalet Holstebro opstod i 2010 partiet Fælleslisten.

SP Bitum  – Udfører for EMR murer og entreprenør A/S ca. 15.000 m2 vandtætningsmembran i 2015-2016 på kælderfundamenter..

KLIENT